Mobilen högst prioriterad bland ökade kostnader
Hem PRODUKTNYHETERMOBILTELEFONER Mobilen är högst prioriterad bland ökade kostnader

Mobilen är högst prioriterad bland ökade kostnader

Publicerat av: Redaktionen

Kraftigt höjda el- och bensinpriser samt en skenande inflation.

Det märks av ordentligt och under 2022 ökade antalet inkassokrav med 10–15 procentjämfört med föregående år.

Lagom till årets fattigaste månad, januari, kommer även elräkningen från december att dimpa ner i hushållens brevlådor.

En kostnad som riskerar att svida ordentligt i plånboken. Här arbetar Sergel Kredittjänster för att hjälpa kunder som har det ekonomiskt tufft.

Enligt Energiföretagens vd Åsa Pettersson talar mycket för att elpriserna fortsatt kommer ligga på en hög nivå och många mindre företag har varnat att de kanske inte ens överlever vintern. Samtidigt prognostiserar Konjunkturinstitutet att lågkonjunkturen förväntas kvarstå till och med 2025, eftersom svenska hushåll är mer räntekänsliga på grund av hög belåningsgrad och korta räntebindningstider.

Det finns kostnader som man fortsätter att prioritera. En tydlig trend är att hushållen fortsätter att prioritera de mest nödvändiga, då särskilt lägre kostnader så som mobilräkningen. Där har Sergel inte kunnat se någon ökning av antalet inkassoärenden trots en kraftigt ökad kostnadsbörda. Stora kostnader som el och hyra är fortsatt också prioriterade men när elkostnaden fyrdubblas blir det snabbt svårt att klara av betalningen. Elbolagen tvingas därmed erbjuda delbetalning för att kunna jämna ut kostnaderna över tid.

Under den senaste tiden har vikten av att planera sin ekonomi och upprätthålla en ekonomisk buffert blivit allt viktigare. Det handlar om att se över sina kostnader. Man bör skala av och fokuserar på de absolut viktigaste som telefon, boende och möjligtvis träningskort samtidigt som andra löpande kostnader, som abonnemang och strömningstjänster, kanske kan reduceras.

Mobilen högst prioriterad bland ökade kostnaderSergel räknar med att inkassobolagen kan vänta sig ytterligare ökning framåt. En bild som delas med Svensk inkasso. Prioriteringar när det kommer till ekonomin är viktigare nu än någonsin.

Sergel fortsätter arbeta proaktivt med kunder för att hitta bra lösningar. Några exempel på det är att vi har tagit fram hjälpande texter på situationer som man kan hamna i när betalningen blir svår, hur man ska göra då och hur vi som inkassobolag kan hjälpa dig till en hållbar ekonomi.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar