Best	Transport	satsar på	livsviktiga tempererade	transporter
Hem NYHETER Best Transport satsar på livsviktiga tempererade transporter

Best Transport satsar på livsviktiga tempererade transporter

Publicerat av: Redaktionen

Best Transport har sedan en lång tid tillbaka kunder inom läkemedelsbranschen.

Best	Transport	satsar på	livsviktiga tempererade	transporter 2Varje dag kör transportbolaget över 500 bud där lasten behöver temperaturregleras, vilket i sin tur höjer kraven på både fordonsutrustning och chaufförernas kompetens. I takt med att efterfrågan ökar på tempererade leveranser med hög kvalitet fortsätter Best Transport att investera i området.

Transporter av läkemedel kräver en stabil temperatur i lastutrymmet för att försäkra att medicinerna inte påverkas under transport på vägarna. Best Transport är en stor aktör inom just dessa GDP-transporter, som Good Distribution Practice ofta förkortas, och har hittills investerat i 40 temperaturreglerade fordon.

De temperaturkänsliga transporterna sker främst från apotek och landsting till vårdgivare och andra utlämningsställen. I dagsläget kör Best Transport dagligen mellan 500 och 600 bud med de tempererade bilarna.

– Best Transport är redan stora inom GDP-transporter och har den breda kompetens som behövs för att möta de särskilda krav som finns kring temperaturreglering. Det senaste året har vi, tack vare vår kunskap och erfarenhet samt vår satsning på temperaturreglerade fordon, ökat antalet utförda GDP-uppdrag.

– Befolkningsökning och ökande livslängd vittnar om tillväxtmöjligheten av läkemedelstransporter, vilket också är en anledning till att vi väljer att fortsätta investera inom detta affärsområde och utöka med fler fordon, säger Niklas Knight, VD, Best Transport.

Tillsammans med systemleverantören GSGroup har Best Transport tagit fram fordon som säkerställer rätt temperatur i lastutrymmet.

Systemets sensorer är mycket precisa och uppfyller industrikraven med ett intervall på 5-25 grader. Temperaturen samlas in med kort intervall och om en avvikelse uppstår skickas omedelbart en varningssignal till chaufförerna som uppmanas att justera temperaturen i lastutrymmet.

Över 500 GDP-utbildade chaufförer och hög leveransprecision För att möta den ökade efterfrågan har transportbolaget även investerat i GDP-utbildning av fler än 500 förare. Utbildningen är framtagen av Quality Assurance Pharma (QAP) AB och genomförs via Best Transports elearningportal.

Best Transports nätverk sträcker sig idag från Kiruna till Smygehuk och företaget kan därför erbjuda budtjänster med GDP-standard i hela Sverige.

– I vårt arbete med temperaturkänsliga leveranser är det viktigt att kunderna känner förtroende för oss. Utbildade chaufförer och rätt utrustning är avgörande, men vi arbetar också för att alltid leverera med hög precision.

Exempelvis hade vi i Norrland nyligen en leveransprecision på 99,3 procent på över 8 300 genomförda uppdrag, säger Jonas Wahlström, Affärsområdeschef Hälsa, Best Transport.

Relaterade Artiklar