Bergslagsbibblan växer
Hem NYHETER Bergslagsbibblan växer

Bergslagsbibblan växer

Publicerat av: Redaktionen

Bergslagsbibblan – som startades 2016 som ett samarbete mellan folkbiblioteken i Lindesberg och Nora – växer nu med ytterligare två kommuner – Hällefors och Ljusnarsberg.

Samtidigt får Bergslagsbibblan ny webbplats – bergslagsbibblan.se.

Samma bibliotekskort gäller nu för samtliga bibliotek. Alla medier är sökbara i bibliotekens gemensamma katalog och låntagare kan låna och lämna tillbaka på vilket av biblioteken som helst. ”Du kan beställa det du vill låna via webben och hämta på valfritt folkbibliotek i norra länsdelen efter några dagar. Det är gratis att låna och reservera sådant som finns på våra bibliotek”. Utvidgningen av Bergslagsbibblan finansieras av bidrag från Statens kulturråds satsning Stärkta bibliotek.

 

Bergslagsbibblan växer 4

Aktuella evenemang på bergslagsbibblan.se >>

Bergslagsbibblan växer 5

Cineasterna – en e-tjänst som nu gäller alla fyra folkbibliotek i norra Örebro län >>

Bergslagsbibblan växer 6

Bergslagsbibblan tipsar om nya böcker för barn & unga och vuxna >>

…..

Detta gäller för folk- och skolbiblioteken:

Om biblioteken i Sverige: Biblioteken i Bergslagsbibblan och alla andra bibliotek i Sverige styrs av bestämmelserna i bibliotekslagen. Där står bland annat att varje kommun ska ha ett folkbibliotek. I skollagen står att skolelever ska ha tillgång till skolbibliotek.

Biblioteksplaner: Varje kommun ska enligt lagen anta en plan för sin biblioteksverksamhet. Den hjälper kommunen att planera sina biblioteksresurser för att förverkliga bibliotekslagens mål. Här finns alla biblioteksplaner för kommunerna i Örebro län >>

Bergslagsbibblan växerVad ska biblioteken göra? I bibliotekslagen står att biblioteken ska ”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. Biblioteken ska också ”främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt”. Folkbibliotekens utbud ska ”präglas av allsidighet och kvalitet”. Folkbiblioteken ska ”särskilt främja läsning och tillgång till litteratur” samt ”verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet”.

Prioriterade grupper: Biblioteken ska finnas för alla, men ska enligt bibliotekslagen särskilt prioritera barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning, de med annat modersmål än svenska och de nationella minoriteterna.

Relaterade Artiklar