Hem NYHETER BCG: Amazon snart störst i Norden – de drabbas hårdast

BCG: Amazon snart störst i Norden – de drabbas hårdast

Publicerat av: Redaktionen

En ny analys från BCG visar att Amazon kommer att ta 5 – 10 procent av den svenska marknaden fram till 2025.

BCG: Amazon snart störst i Norden - de drabbas hårdast 3Därmed blir Amazon den enskilt största e-handelsaktören i Sverige.

– Många aktörer står inför tuffa beslut, säger David Sandberg, partner på BCG och expert på e-handel.

BCG har analyserat Amazons intåg på den nordiska och svenska marknaden med fokus på vad det kommer att innebära för prissättning, utbud och lojalitet. BCG bedömer att Amazon kommer att ta 5-10 % av den nordiska e-handelsmarknaden fram till 2025, och därmed bli den enskilt största e-handelsaktören. Motsvarande siffror beräknas gälla för Sverige. Det är en sänkning från en uppskattning på 8-20 % för hela Norden som gjordes för tre år sedan. Sänkningen är ett resultat av att marknaden mognat och att Amazons utrullning varit förhållandevis försiktig på ett sätt som kan liknas vid hur det sett ut på jämförbara marknader de senaste åren, som exempelvis i Australien.

– För ett par år sedan trodde vi att Amazon skulle växa ännu mer kraftfullt, men den svenska marknaden har förberett sig väl. Amazon är dock här för att stanna och det är många aktörer som står inför tuffa beslut nu om hur man ska gå vidare, säger David Sandberg, partner på BCG och expert på e-handel.

Många aktörer på den svenska marknaden har förberett sig genom att skapa konkurrenskraftiga hemleveranser, personifierat sina erbjudanden och skapat bättre IT-förutsättningar. Sett till jämförbara marknader är det troligt att det tar upp till 12 månader för Amazon att etablera sig fullt, inklusive hela bredden i sortimentet och lojalitetsprogram.

– Stora väletablerade aktörer kommer att klara sig bra på egen hand, precis som små specialiserade aktörer med täta band till sina kunder. Det är mellanskiktet som kommer att få det tufft, säger David Sandberg.

Fördelarna för den som väljer att ta fighten är bibehållen kontroll över data, priser och plattform, inklusive en möjlighet att bygga kundrelationer och slippa avgifter. Baksidan blir att det kommer att vara omöjligt att matcha Amazons trafik och effektivitet.

Fördelarna för den som vill ansluta sig till Amazon ligger i det som är Amazons styrkor: storleken, logistiknätverket och plattformen i sig. Nackdelarna däremot handlar om utmaningar i att sätta egna priser och i ett beroende av Amazon, inklusive att de kommer att äga data och kundkontakt vilket kan göra det svårt att dra sig ur vid ett senare tillfälle.

BCG:s råd till den som vill ta fighten mot Amazon

  1. Bygg ett ekosystem runt ditt varumärke, med stor lojalitet och personaliserade konsumentrelationer som grund
  2. Integrera e-handel och fysiska butiker
  3. Investera i förmågor kopplade till AI

BCG:s råd till den som vill kliva in och bli en del av Amazon

  1. Se över vilken modell just ni ska välja och sätt upp en stabil egen styrning
  2. Anpassa er logistik efter Amazons arbetssätt
  3. Optimera ert utbud för att säkerställa att ni är unika och tar en egen plats i Amazons kanaler

Relaterade Artiklar