Hem NYHETER Banbrytande verktyg för beräkning av kostnader för 3D-printing utvecklat av Etteplan

Banbrytande verktyg för beräkning av kostnader för 3D-printing utvecklat av Etteplan

Publicerat av: Redaktionen

Ett av de största hindren för en utbredd användning av 3D-printing, dvs. additiv tillverkning, är svårigheten att i förväg uppskatta produktionskostnaderna och potentiella ekonomiska fördelar.

Banbrytande verktyg för beräkning av kostnader för 3D-printing utvecklat av Etteplan 3Etteplan har utvecklat ett globalt banbrytande webbaserat verktyg, Etteplan AMOTool, som eliminerar risker och hinder i samband med implementering av produktionsteknik.

Verktyget gör det möjligt för företag att snabbt, riskfritt och kostnadsfritt beräkna produktionskostnaderna för ett föremål som tillverkas med hjälp av en väletablerad metod för 3D-printing i metall.

”Med det här verktyget är vårt mål inte bara att undanröja ett stort hinder, utan också att uppmuntra våra kunder och hela branschen att använda sig av 3D-printing och förbättra produkternas konkurrenskraft. Verktyget gör det möjligt att jämföra 3D-printing i metall med traditionella tillverkningsmetoder”, säger Riku Riikonen, Etteplans Senior Vice President, Engineering Solutions.

Algoritmen bakom verktyget har utvecklats och använts i åratal av Etteplans AMO-team (Additive Manufacturing & Optimization). Målet var dock att skapa ett användarvänligt verktyg som skulle kunna användas av en bredare grupp användare. Det slutliga onlineverktyget skapades med stöd från Business Finland i samarbete med Etteplans programvaruenhet.

”Additiva tillverkningsmetoder (AM), som 3D-printing, öppnar upp för utmärkta möjligheter för företag att förbättra sin kostnadseffektivitet och konkurrenskraft. Distribuerad tillverkning ökar flexibiliteten i verksamheten, vilket är särskilt värdefullt under ovanliga perioder, som den vi nu upplever med coronaviruset. Dessutom hjälper AM-metoder tillverkningsföretag att förbättra sin materialeffektivitet och hållbarhet. Trots de många fördelarna är dock många företag tveksamma till kostnaderna med att använda AM. Därför är det mycket värdefullt att kunna visa på kostnaderna för AM-metoder med hjälp av en beräkningstjänst som Etteplan AMOTool. Vi hoppas att denna kostnadsfria molntjänst kommer att sänka tröskeln för företag att prova 3D-utskrift och ta till sig framtida teknik”, säger Toni Mattila, Director of Business Finlands program Sustainable Manufacturing Finland.

Till skillnad från befintliga verktyg på marknaden finns det inga IPR-risker i användningen av AMOTool. Verktyget körs i en webbläsare men kräver inte att 3D-modellen laddas upp till molnet. Detta är en viktig egenskap eftersom företag inte vill ladda upp sin IPR-skyddade information till en extern parts moln.

Förutom att ge en kostnadsuppskattning visar AMOTool hur en förändring av konstruktionen kan förbättra produktens eller komponentens kostnadseffektivitet. Verktyget visar också om en omdesign är lönsam eller inte, eller om produkten är olämplig för 3D-printing.

”Det är svårt att bedöma kostnadsnivån för 3D-printing eftersom en tillförlitlig kostnadsuppskattning erhålls först efter att produkten redan har utformats. AMOTool löser detta problem. Vårt verktyg gör det möjligt att uppskatta priset på en 3D-utskriven produkt redan innan ett konstruktionsprojekt påbörjas och sedan avgöra om det är vettigt att använda 3D-printing”, förklarar Tero Hämeenaho, Etteplans avdelningschef för AMO.

Produkten som nu lanseras har utvecklats på Etteplan under tre år. Ledande industriföretag använde AMOTool under pilotfasen med utmärkta resultat. Tjänsten har redan möjliggjort kostnadsbedömningar för tusentals komponenter och avslöjat lämpliga metoder att sänka kostnaderna med hjälp av 3D-printing.

Relaterade Artiklar