Hem DETALJHANDEL Avanades Anders Risberg om den digitala detaljhandeln

Avanades Anders Risberg om den digitala detaljhandeln

Publicerat av: Redaktionen

Tydliga signaler om fortsatt tekniksug under 2020.

Avanades Anders Risberg om den digitala detaljhandeln 2

Anders Risberg, Director, Business Development in Retail

För oss som fokuserar på affärsutveckling inom detaljhandeln har året startat intensivt. Den internationella retailmässan i New York i mitten av januari följdes upp av en fullmatad temadag hos Microsoft i Stockholm i början av februari. Tillsammans med stormässan Euroshop i Düsseldorf bidrog de alla tre till helhetsintrycket att oron för digital trötthet kan avskrivas. Istället kommer vi att få se digitala innovationer till glädje för konsumenter, medarbetare och företagen som har investerat.

Inte oväntat är Artificiell Intelligens (AI) ett återkommande tema. Hur används data som nyckel till framgång och långsiktig lönsamhet? Inom den svenska detaljhandeln har de flesta företagen inlett arbetet med datadriven handel. Men många ställer sig frågor som gör vi rätt och tar vi ansvar?

Responsible retail tar många fasta på. Alla vill väl vara ansvarsfulla, eller hur? Frågan är hur man ska göra för att vara ansvarsfull och samtidigt behålla konkurrenskraften i ett alltmer uppskruvat tempo.

Fokus på hållbarhet, etik och säkerhet är hörnstenar för att göra rätt. Sveriges största detaljhandels-företag H&M har utsett en Vd som länge arbetat med hållbarhet. Hållbarhet berör miljö, ekonomi och sociala frågor som personlig integritet och rättviseaspekter. Även i sin nya roll för koncernen prioriterar hon hållbarhet inom alla områden och inte minst inom AI.

För en detaljhandel driven av data och AI är kunden och medarbetarnas säkerhet och integritet avgörande hygienfaktorer. Ett sätt att vaccinera verksamheten mot felaktiga beteenden och värderingar samtidigt som produktiviteten och trivseln ökar är att systematisk implementera en bra arbetsplatsupplevelse och möjliggöra större grad av involvering i butiken, lagret eller på kontoret.

Mitt intryck är alltså att vi kommer höra mer om datadriven detaljhandel och högre grad av ansvarstagandeunder året 2020.

Men den så kallade butiksdöden nämns alltmer sällan. De flesta har kommit en bra bit på väg att definiera hur man optimerar sitt ekosystem av butiker både digitalt och fysiskt. Fysisk handel och e-handeln betraktas helt naturligt som två sidor av en och samma sak.

Köpresan kan idag börja med mobilen hemma i soffan och avslutas i en fysisk butik. Och även den fysiska butiken digitaliseras alltmer med hjälp av AI och IoT som maximerar kundupplevelsen. Det ger medarbetarna bättre möjligheter att leverera en hög servicegrad och känna sig involverade. Även hållbarhetsaspekten ingår i stärkandet av framtidens fysiska butik där vi redan sett prov på att gamla kläder av olika märken kan återlämnas och återvinnas när man köper nytt.

Det är snarare dags att vi talar om butiksensation än butiksdöd i en ny sömlös värld där data driver utvecklingen med hjälp av AI, och där även de digitala tjänsterna spelar en betydelsefull roll inne i butiken. Såväl kunder som medarbetare inkluderas i en mer upplyst och produktiv miljö. Jag välkomnar denna hållbara och framtidssäkrade nya värld!

Relaterade Artiklar