Att modernisera och framtidssäkra – utmaningarna med nya specialanläggningar
Hem KRÖNIKA Att modernisera och framtidssäkra – utmaningarna med nya specialanläggningar

Att modernisera och framtidssäkra – utmaningarna med nya specialanläggningar

Publicerat av: Redaktionen

För de flesta företag är fastigheter en kritisk faktor för framgång och en viktig del i deras företagsstrategi.

Men de för också med sig en rad utmaningar, som huvudsakligen handlar om att binda upp betydande kapital som egentligen kanske vore bättre att spendera på kärnverksamheten. Samtidigt påverkas många företag av utrymmesbrist, särskilt i stadsområden.

Idag har endast ett fåtal företag egna reserver som de kan frigöra för expansion eller modernisering. Samtidigt är det en extrem brist på lämpliga markområden avsedda för kommersiellt eller industriellt bruk. För vissa företag är det, med flexibilitet, kreativitet eller bådadera, möjligt att omgruppera till nya anläggningar nära företagets huvudkontor, men för andra innebär deras befintliga läge att en ny byggnad eller expansion i nära anslutning till huvudkontoret är en ouppnåelig önskan.

Under dessa omständigheter kan det vara mycket givande att höja blicken och titta på områden längre bort, vilket också kommer att bli mycket vanligare framöver. Ett exempel är det anrika svenska företaget DeLaval, världens ledande leverantör av produkter för mejeriindustrin, som under flera år förgäves sökte efter en plats nära sin stora traditionella anläggning i Hamburg att bygga sitt nya europeiska distributionscenter på.

Lösningen blev till slut att anläggningen byggdes vid den lilla nordtyska staden Gallin, 6 mil öster om Hamburg. Men för att behålla sin egen skickliga arbetskraft – DeLaval sysselsätter totalt 190 personer på centret – bestämdes att den nya byggnaden skulle designas med fokus på just de anställda och deras välbefinnande. Så förutom själva distributionscentret och alla lagringsutrymmen, utvecklades en prestigefylld kontorsbyggnad med gemensamma utrymmen, inklusive en matsal och restaurang som erbjuder gratis tillagad och serverad mat, sport- och yogarum, samt ett kreativt utrymme där människor kan läsa, slappna av eller umgås med kollegor utan mobiltelefoner eller bärbara datorer.

Men vem, om inte företagen själva, finansierar sådana specialiserade fastigheter? Utvecklare är inte de enda som hjälper till inom detta område. Institutionella fastighetsinvesterare går ännu ett steg längre och inser allt oftare fördelarna med att verka som både finansierare och ägare. Med långvariga hyresavtal kan kassaflödet säkerställas och ju mer specialiserad byggnaden är, desto högre blir användarens egna investeringar, inte minst med tanke på att inredningen ibland kan vara lika dyr som fastigheten. Detta finansiella åtagande innebär ytterligare en säkerhetsaspekt för investeraren.

Men mest avgörande är trots allt fastighetens användbarhet. Tack vare smart planering och modern konstruktionsteknik kan även produktionsegenskaper, särskilt utformade för att tillgodose den tunga industrins behov, designas för att vara mångsidiga. Till exempel så har Verdion utvecklat en produktionsanläggning för det amerikanska tillverkningsföretaget Materion i tyska staden Alzenau, där smältugnar för ädelmetaller, kranar för transport av metallbärare och komplexa frånluftssystem är nödvändiga delar i verksamhetsprocessen. Hela anläggningen är dock utformad på ett sådant sätt att byggnaden snabbt kan ställas om och istället användas som logistikfastighet vid behov i framtiden. Anläggningens hall är nämligen redan fullt utrustad med bryggdörrar, medan dess eventuella framtida lastgårdar för närvarande används som parkeringsplatser – helt utan att begränsa verksamhetens befintliga behov.

Att de facto utveckla denna typ av fastigheter kräver dock mer än bara teknisk expertis och förutseende. För att det ska lyckas fullt ut behöver den även ha en ”översättare”, det vill säga någon som kan överföra företagets behov – vad som krävs och vad som önskas – till byggnadsplanen för fastigheten, via ett utökat processflöde.

Nyckeln är, så som vi ser det, att tänka annorlunda med smarta och flexibla lösningar som verkligen förstår och återspeglar verksamhetsprocessen hos varje enskilt företag och fokuserar på en sömlös process – från val av plats och personal, till finansiering, leverans och sysselsättning.

Av: Johan Nihlmark, Head of Business Developments i Norden, Verdion

 

Relaterade Artiklar