Årets Litium ny rapport: Nordiska B2B-företag fortsätter satsa på digitalisering trots lågkonjunktur
Hem E-HANDEL Årets Litium ny rapport: Nordiska B2B-företag fortsätter satsa på digitalisering trots lågkonjunktur

Årets Litium ny rapport: Nordiska B2B-företag fortsätter satsa på digitalisering trots lågkonjunktur

Publicerat av: Redaktionen

Litium, en av Nordens ledande aktörer inom digital handel, släpper idag sjunde utgåvan av sin årliga rapport ”Nordic Digital Commerce in B2B 2023”.

Årets rapport visar på hur nordiska B2B-företag fortsätter satsa på sin digitala affär, trots och delvis på grund av en stundande lågkonjunktur.

Litiums studie som ligger till grund för rapporten genomfördes under februari-mars 2023 och omfattar svar från mer än 900 beslutsfattare i nordiska B2B-företag verksamma inom både tillverkning och handel. Nytt för i år är att studien som är Nordens största om digital handel mellan företag inkluderar B2B-företag i Sverige, Norge, Danmark och nu även Finland.

Två tredjedelar (69%) av Nordiska B2B-företag använder sig idag av digitala kanaler för att möjliggöra affärer online. Detta görs antingen genom direkt försäljning med e-handelslösningar, kundportaler, EDI-tjänster eller externa marknadsplatser eller genom att man digitaliserar delar av köpprocessen med hjälp av digitala produktkataloger och möjligheten att begära en offert online.

Av de företag som säljer digitalt idag förväntar sig 68% fortsatt försäljningstillväxt i digitala kanaler de kommande tre åren. Av dessa företag räknar två tredjedelar (64%) med att den digitala försäljningen kommer att öka tvåsiffrigt.

Årets Litium ny rapport: Nordiska B2B-företag fortsätter satsa på digitalisering trots lågkonjunktur

Malin Bodolla

– Vi kan nu tydligt se hur digital försäljning ger fördelar både för B2B-företag och deras kunder. Studien visar att många digitaliseringsprojekt initialt drivs av önskan att minska intern administration och effektivisera försäljningen, samtidigt som de syftar till att öka försäljningen på nya eller befintliga marknader. Men när vi jämför med resultaten av satsningarna blir det tydligt att de också gett högt mervärde till företagets befintliga kunder. Ökad flexibilitet och tillgänglighet till produkter och information 24/7 resulterar i förbättrad kundservice och ökad kundnöjdhet, förklarar Malin Bodolla, CMO på Litium och ansvarig för studien.

13% av de tillfrågade företagen planerar också att påskynda sina investeringar i digital handel för att möta lågkonjunkturen. Endast 4% planerar att minska sina satsningar till följd av konjunkturen medan 72% avser att fortsätta sina investeringar i digital försäljning som planerat. Studien visar också hur digitala affärer fortsätter vara ett prioriterat satsningsområde, relativt andra investeringar i företaget.

– Med en förestående lågkonjunktur är jag övertygad om att de företag som lyckas balansera trycket att minska sina kostnader på kort sikt med att investera för morgondagen kommer komma ut som ledande efter lågkonjunkturen. Framtidens vinnare kommer ha fokuserat mer på operativ effektivitet än deras konkurrenter gjorde, samtidigt som de fortsatt investera i marknadsföring, produktutveckling och digitala kanaler för framtiden, menar Malin Bodolla.

Nordic Digital Commerce in B2B 2023 visar också på den ökade betydelsen av att mäta och utvärdera de digitala investeringarna för att visa på lönsamhet i en tuffare konjunktur. Mer än hälften av alla B2B-företag (52%) använder idag aktivt data för att utveckla sitt erbjudande och sina digitala kanaler, (jämfört med 50% 2022). Rapporten visar också att allt fler företag mäter avkastningen på sina digitala säljinitiativ: idag 49% jämfört med 43% 2022.

 

 

 

Relaterade Artiklar