AI proffsen om framtidens marknadsföring
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARIT-LÖSNINGAR AI proffsen om framtidens marknadsföring

AI proffsen om framtidens marknadsföring

Publicerat av: Redaktionen

Artificiell intelligens (AI) är den delen av datavetenskapen som syftar till att skapa tekniker och metoder för att få datorprogram att uppföra sig som mänskligt intelligenta system.

Finns det på riktigt? Hur kan marknadsförare gynnas av det?

AI proffsen om framtidens marknadsföring

Fr vänster: Jorge Castro med Sibbe Silvén. Bilden är genererad via AI

Det är ingen tvekan om att allt börjar gå riktigt fort nu. Varje vecka släpps ett nytt AI-verktyg med potential att revolutionera mediebranschen och framtidens innehållsproduktion.

I denna intervju pratar vi med experterna Jorge Castro från SEO byrån Growth Marketing och Sibbe Silvén från TikTok byrån Bright Mind Agency.

Vi går rakt på sak.

Hur kan AI hjälpa dagens marknadsförare?

  • AI gör dagens arbete snabbare. Med hjälp av olika verktyg kan du automatisera mycket, allt från data-analys till företagets chattar mot kund. Det jag gillar mest med AI är prognoserna man kan generera, en annan sak är personaliseringen som går att skapa, ta bara exemplet med MarketMuse och optimove som personaliserar marknadsföringen med hjälp av AI säger Jorge Castro

Kommer copywriters att ersättas av AI?

  • Nej i och med att Google själva anser att AI-genererat innehåll strider mot riktlinjerna för webbansvariga. Google kategoriserar AI-genererat innehåll som spam. Vill du dock ha content till dina andra funnels som inte kräver SEO så kan AI vara till hjälp. Dock vill jag flagga för att du ändå lär behöva se över resultatet, dagens AI har ingen egen röst och fel har den gott om, titta bara på chatGPT som slarvar med svenskan, längtar dock till uppdateringen med spänning säger Castro

Vilka jobb tror du kan ersättas helt av AI (närmsta året?)

  • Det är svårt att säga, eftersom det beror på många olika faktorer, inklusive hur snabbt AI-tekniken utvecklas och hur snabbt företag och organisationer väljer att adoptera den. Det finns visserligen vissa jobb som redan har automatiserats till viss grad och kan förväntas att automatiseras ytterligare i framtiden, såsom copywriter, grafisk designer, illustratör, och vissa data-drivna jobb, t.ex dataanalytiker, ”säger Sibbe”.

Sibbe fortsätter: 

”Däremot tror jag inte att AI kommer att ersätta något jobb helt och hållet inom det närmaste året eller ens på en 3-årsperiod. Många jobb kräver fortsatt mänskligt omdöme och kreativitet. Men AI-tekniken utvecklas fort just nu och nya uppdateringar släpps varje vecka med förbättringar”

Kan AI nyttjas för bättre annonsering?

  • AI har stor potential att förbättra annonsering på alla plattformar, dels genom att hjälpa annonsörer att nå rätt målgrupp med mer relevant innehåll, dels att optimera annonskampanjer för bättre resultat. Redan nu används AI på t.ex Meta för att anta annonsresultat där spårnings insamlingen begränsas mellan system. Vi ser även att de öppna APIer kommer integreras direkt i plattformarna och låta användarna direkt få rekommendationer på rubriker, annonstexter och call to actions baserat på sitt ämne eller på vad en bild- och/eller video föreställer. Detta är något vi jobbat med manuellt under en längre tid, vi kallar detta för Algoritm Optimering avslöjar Sibbe Silvén

Hur tror du att ChatGPT kommer att se ut om 10år?

  • OpenAI som skapat ChatGPT är till stor del finansierat av Elon Musk som också äger Neural-link ett företag som jobbar med chip-implantat till hjärnan. Redan 2023 ska de första testerna göras på människor och självklart ser vi att integrering av ChatGPT kommer finnas även i dessa chip. Vi kommer alltså ha direkt åtkomst till all data som maskinen är tränad med och rent tekniskt kunna kommunicera på alla världens språk direkt utan externa tekniska hjälpmedel eller kommunicera med människor och maskiner endast genom att tänka en tanke säger Sibbe Silvén

Finns det några problem med dagens AI?

  • AI-system kan ibland generalisera felaktigt, vilket innebär att de inte kan generalisera sina lärdomar till nya, liknande situationer. Sedan har vi också problematiken med bias, AI-system kan ibland innehålla bias, vilket innebär att de fördelar vissa grupper på ett ojämnt sätt jämfört med andra grupper, vilket kan skapa orättvisor och diskriminering säger Jorge Castro

Avslutningsvis, vad skulle ni säga är det bästa med AI?

  • Effektiviteten främst skulle jag säga, AI kan automatisera många olika processer och uppgifter, vilket kan göra det möjligt för marknadsförare att jobba effektivare, sedan har vi precisionsbiten där AI hjälper oss analysera stora mängder data på ett mer exakt sätt än vad människor kan göra säger Jorge Castro
  • Tillgängligheten kommer vara avgörande, alla har tillgång till ChatGPT och vi har t.ex implementerat den båda i Siri och i vår slack. Vi har låtit den skapa mallar för både offerter, avtal och även byggt en helt egen iOS app. Ju mer vi tränar den desto bättre kommer den att förstå oss, våra behov och önskemål. Just nu bygger vi en Prompt generator som kommer underlätta vår kommunikation med AI-systemen avslutar Silvén

Nyckelord för dig som vill veta mer:

Vad är Ai Bias?

AI bias innebär att ett AI-system fördelar vissa grupper på ett ojämnt sätt jämfört med andra grupper. Detta kan orsaka orättvisor och diskriminering. Bias kan uppstå på olika sätt i AI-system, till exempel genom träningsdata som är felaktiga eller ofullständiga, genom algoritmer som är felaktigt designade, eller genom att systemet används på ett felaktigt sätt.

Vad är en copywriter?

En copywriter är en person som skriver text för olika typer av marknadsföringsmaterial, såsom annonser, reklambroschyrer, webbsidor och e-postmeddelanden. Copywriters kan arbeta på reklambyråer, företag eller frilansa. Deras huvudsakliga ansvar är att skapa engagerande och effektiva kopior som lockar målgruppen och ökar försäljningen. En copywriter måste kunna förstå målgruppen och vad som kommer att locka dem, samt ha en förmåga att skriva klart, koncist och attraktivt. De måste också kunna anpassa sin skrivstil efter olika målgrupper och kanaler samt ha viss förståelse för grundläggande SEO.

Relaterade Artiklar