Carin ökar värdet av servicekallelse
Hem PRODUKTNYHETER AI-assistenten Carins nya machine learning-modell

AI-assistenten Carins nya machine learning-modell

Publicerat av: Redaktionen

Carin ökar värdet

Midman växlar nu upp prediktion och precision för servicekallelser till verkstadskunder med AI-assistenten Carins nya machine learning-modell.

Den ökar träffsäkerheten med 50% bland långmilare där historisk servicedata saknas. Det ska jämföras med att Midman redan tidigare lyckas pricka in huvuddelen av alla servicar inom en 30-dagarsperiod där datum för skickad servicekallelse jämförs med datum för utförd service. Målgruppen långmilare där tidigare beteende saknas är den svåraste gruppen att beräkna.

Carin ökar värdet av servicekallelse

AI-assistenten Carin ska uttalas car-in. Hon är lite svår att förstå sig på, men gör stor nytta under huven.

AI berikar Midman
Midmans AI-utvecklare Olof Skogby säger att han med Carins hjälp kört en ny AI-motor med machine learning-modeller (ML) parallellt med nuvarande AI-modell för servicekallelser i Midman i över ett år.

– Jag har jämfört modellerna som arbetat i skilda databaser med inkommande, ny servicedata för att finna rätt variabler och metoder.

Nu har vi fått fram en ML-modell som ger förbättrade resultat. Därför implementerar vi nu modellen som kommer utveckla sig själv i takt med att den matas med ny data. Vi sätter medvetet ett lägre tröskelvärde i starten som begränsar omfattningen och växlar upp i takt med att effekten ökar, säger han.

Förväntade resultat
Bland lågmilare som ska serva på tid, exempelvis var 12:e månad, håller Midman redan idag en mycket hög precision. Här handlar det mycket om att påverka servicekunden att boka service i rätt tid utan översälj. Midman mäter resultaten och i huvuddelen av fallen infaller bokning och service inom 0-14 dagar jämfört beräknat servicedatum. I många fall innebär det att servicen bokas och utförs innan beräknat servicedatum – den sker tidigare alltså.
För långmilarna är det mer komplext. Här har vi faktorer som minskade körsträckor i pandemin och ändrat tjänstebilskörande. Å andra sidan finns bilägare som valt bilen framför kollektivt och de som kör fler mil. Det är framförallt i målgruppen långmilare som Midmans nya ML-modell ökar prediktionen och precisionen av nästkommande servicekallelse.

Medveten investering
– Vi har medvetet valt att fortsätta investera i utvecklingen av servicemognadsberäkningar eftersom frågan kring att driva trafik till verkstaden blir allt viktigare. Självklart kommer nya, kompletterande verktyg med uppkopplade bilar, men än så länge rullar huvuddelen av vagnparken utan detta stöd. De verkstäder som aktivt arbetar med uppkopplade bilar säger att systemen fungerar väl men att de även har kunder som väljer att inte dela data eller som väljer att inte registrera sig i bilmärkesappen och då är kunden släckt, berättar Jonas Udd på Midman.

– Även avsändaren i kommunikationen till slutkund har seglat upp som en allt viktigare fråga bland verkstäder vi pratar med. Här ser vi en trend på marknaden där bilmärket vill äga kommunikationen med slutkund samtidigt som flertalet återförsäljare och verkstäder vill prata med sina kunder med sig själva som avsändare. I vissa fall en klar konfliktlinje mellan ÅF och bilmärke även om de samarbetar kring samma varumärke, säger Jonas.

 

Relaterade Artiklar