Blocket växlar upp sitt jämställdhetsarbete för att sporra fler kvinnor att söka sig till tech-branschen

​Blocket tar nu krafttag för att sporra fler kvinnor att söka sig till tech-branschen och går med i mentorsprogrammet Womentor, blir huvudpartner till eventet Female Founders och guldsponsor till konferensen DataTjej.

Blocket växlar upp sitt jämställdhetsarbete för att sporra fler kvinnor att söka sig till tech-branschen 1– En jämställd arbetsplats är en framgångsfaktor, säger Pernilla Nissler, vd på Blocket.

​Womentor

​Womentor är ett initiativ av IT&Telekomföretagen för att öka andelen kvinnor som är chefer i branschen. Programmet löper på ett år och deltagande företag utser en kvinna på chefsposition till mentor i Womentor-programmet, samt två adeptkandidater. Från Blocket deltar Pernilla Nissler, CEO (mentor), samt Jenny Cahier, Engineering Manager och Katja Engelhart, Head of Design och UX (adepter). Pär Stigenberg, Chief Technology Officer på Blocket utses till fanbärare för programmet.

​- Jag var själv adept för några år sedan och vet vilken styrka Womentorprogrammet har. Det som skiljer Womentor åt från liknande program är att det inte riktar sig enbart till de kvinnliga ledare som utses till att bli adepter utan innebär att hela företaget skriver under på att vara aktiva i ett förändringsarbete, för oss innebär det att vi har satt upp årsvisa mål som vi kommer följa upp och jobba mot, säger Pernilla Nissler, vd på Blocket.

​Företag som deltagit i Womentor har i snitt en betydligt mer positiv utveckling än branschen i övrigt och bland de företag som deltagit varje år från starten har andelen kvinnor ökat totalt i bolagen från 25 till 34 procent. Blockets ledningsgrupp består idag till 57 procent av kvinnor och bland de mål Blocket har satt upp innebär det att få in fler kvinnor i framförallt tech och sälj-avdelningarna, samt att få till en helt jämställd utökad ledningsgrupp (idag 45 % kvinnor/män).

​Female Founders

​Blocket blir även huvudpartner till Female Founders, ett event som hyllar kvinnliga grundare, makthavare och investerare som hjälper kvinnliga techstjärnor att nå sin fulla potential och vars syfte är att stärka och lyfta fram kvinnliga grundare inom techindustrin.

​- Det är en hel del företag som startas i Sverige idag av kvinnor, men det är endast en liten del av riskkapitalet som går till bolag med kvinnliga grundare. Tech-branschen domineras också av män idag och det vill vi vara med och ändra på, för vi vet att jämställdhet och mångfald bidrar till lönsamhet, säger Maria Nylén, Chief People & Culture Officer på Blocket.

​DataTjej

​Utöver Womentor och Female Founders var Blocket också en del av konferensen DataTjej som Guldsponsor. Konferensen DataTjej är en konferens för kvinnor och icke-binära som pluggar IT- och datarelaterade ämnen. Syftet är att inspirera för ett meningsfullt kommande arbetsliv och ge chans att nätverka med andra kvinnor och icke-binära inom IT.