Hem E-HANDEL ​Stärk kunderna för mer hållbara transporter i e-handeln

​Stärk kunderna för mer hållbara transporter i e-handeln

Publicerat av: Redaktionen

Krav på e-handelsföretag att redovisa klimatpåverkan från olika fraktalternativ och stöd konsumenterna att välja mer hållbara transporter i sin e-handel.

​Stärk kunderna för mer hållbara transporter i e-handeln 3Det är några av de åtgärder som Trafikanalys lyfter fram i ett regeringsuppdrag om hur e-handelns transporter kan effektiviseras.

Utvecklingen av e-handeln har varit väldigt kraftig, med en nära nog fyrdubblad omsättning på tio år, och en fortsatt tillväxt. Mot bakgrund av detta, och med tanke på nationella mål om minskad klimatpåverkan från transportsektorn, har regeringen gett i uppdrag till Trafikanalys att analysera de transporter som genereras av e-handeln.

– En viktig förändring med e-handeln är att privatpersoner blir en direkt aktör i godstransport-systemet. Som e-handelskunder kan de välja hur och var varorna ska levereras, och hur snabbt det ska gå. Samtidigt har kunderna ofta väldigt begränsade möjligheter att avgöra vilka miljöeffekter olika leveransalternativ får, säger Camilla Hållén, projektledare vid Trafikanalys.

Trafikanalys föreslår därför att regeringen överväger om och hur krav kan ställas på,

att e-handelsföretag låter mer miljövänliga leveransalternativ vara ”förvalda”, så att kunden aktivt måste välja bort ett sådant alternativ,

att e-handelsföretagen ger kunderna information om miljöpåverkan från olika leveransalternativ,

Regeringen bör även överväga att ge Konsumentverket i uppdrag att ge information till e-handelskonsumenter om hur de kan e-handla mer hållbart.

Trafikanalys ser också ett behov av att samordna branschens aktörer kring åtgärder för mer hållbara
e-handelstransporter. En möjlighet är att ta fram en ”färdplan” som liknar de som har presenterats av olika branscher inom regeringens initiativ ”Fossilfritt Sverige”.

– Tanken är att staten tar initiativ till en färdplan, men att e-handelsbranschen och paketdistributörer bjuds in för att arbeta fram planen och som de sedan gemensamt kan stå bakom och genomföra, säger Camilla Hållén.

Det finns fortsatta problem med ineffektiva förpackningar och omfattande returer inom e-handeln. Branschen arbetar med att komma till rätta med problemen, men är ännu inte i mål med det arbetet. Staten behöver fortsatt följa utvecklingen på dessa områden och om utvecklingen inte går åt rätt håll kan olika styrmedel behöva övervägas.

Relaterade Artiklar