​Nordiska marknadsledare inom retail software går ihop för att utmana globalt
Hem NYHETER ​Nordiska marknadsledare inom retail software går ihop för att utmana globalt

​Nordiska marknadsledare inom retail software går ihop för att utmana globalt

Publicerat av: Redaktionen

Visma Retail och Extenda går samman och bildar ett gemensamt bolag för att ytterligare stärka sin position som ledande mjukvaruleverantör inom retail.

​Nordiska marknadsledare inom retail software går ihop för att utmana globalt 1

J.T. Treadwell, VD STG Partners, Peter Fischer, divisionsdirektör Visma Retail och Håkan Valberg, CEO Extenda

Visma Retail och Extenda, två ledande teknikleverantörer inom retail, meddelar idag att de signerat avtal som innebär att STG Partners förvärvar de båda bolagen. Samtidigt kommer de gå samman och bilda ett gemensamt bolag. Affären kommer formellt att stänga den 1 oktober 2018. Vismakoncernen, med fokus på att vara en ledande spelare i Norden inom cloud software för SMB, offentlig sektor och enterprise-kunder, har beslutat att avyttra softwarebolagen inom Visma Retail-divisionen.

– Retaildivisionen har på senare tid expanderat in på nya marknader och vi är övertygade att ett nytt ägarskap kommer att vara gynnsamt för dem vad gäller fortsatt tillväxt på den europeiska marknaden, säger Vismas VD Øystein Moan.

Extenda är ett privatägt bolag med huvudkontor i Stockholm. Extenda erbjuder en ledande internationell POS-lösning (Point of Sale) med en imponerande kundportfölj.

– Jag är väldigt positiv till sammanslagningen med Visma Retail och det nya ägarskapet. Detta kommer att stärka bolaget och ge rätt förutsättningar att bli en global ledande aktör. Den nya produktportföljen kommer att ge ökade möjligheter och skapa ett starkare värdeerbjudande för våra kunder och anställda, säger Peter Carlman, grundare och ordförande, Extenda.

Tillsammans levererar bolagen komplexa och industrispecifika lösningar till många av de ledande retailaktörerna i Norden och internationellt.

Genom denna sammanslagning bildas ett nytt bolag där STG Partners går in som nya ägare. STG Partners är ett Silicon Valley-baserat private equity-bolag specialiserade inom software, data and analysverktyg. STG har en bred erfarenhet inom både mjukvaruinnovation och retail high tech-industrin.

– Extenda och Visma Retail är båda marknadsledande inom innovation och kompletterar varandra väldigt väl vad gäller styrkor, produkterbjudande och affärskultur. Vi ser en enorm potential i det nya bolagets möjligheter att bli en global marknadsledare. Vi ser fram emot att samarbeta med starka ledare från båda bolagen och bygga strategiska partnerskap med våra kunder där grunden för vår framgång byggs på våra kunders framgångar, kommenterar J.T. Treadwell, VD, STG Partners.

Peter Fischer, nuvarande divisionsdirektör på Visma Retail, blir CEO för det nya bolaget, och Håkan Valberg, nuvarande CEO på Extenda, tillträder som COO.

Det nya bolagsnamnet blir Extenda Retail.

– Extenda och Visma Retail skapar tillsammans ett väldigt starkt erbjudande som kommer att hjälpa våra kunder med de möjligheter och utmaningar de står inför, kommenterar Peter Fischer, divisionsdirektör på Visma Retail.

– Genom att kombinera våra lösningar och bolag stärker vi vår förmåga att öka vår leveranskapacitet, korta ledtider, leverera snabbare till marknaden samt erbjuda bredare och mer omfattande lösningar. Fusionen tillåter oss att fokusera på att utveckla tätare, mer strategiska och långsiktiga samarbeten med våra kunder, tillägger Fischer.

– Vi har fokuserat på att hjälpa våra kunder att växa och bli framgångsrika internationellt. Vi har investerat starkt i teknologi som Cloud och Mobile First, för att öka möjligheterna för våra kunder att konkurrera i en allt mer digitaliserad värld, säger Håkan Valberg, CEO för Extenda.

– Sammanslagningen av Extenda och Visma Retail är perfekt vad gäller kompletterande lösningar, geografisk täckning, leveransmöjligheter och företagskultur. Att vi får stöd av en av marknadens mest respekterade investerare innebär att vi kan driva igenom våra tillväxtplaner för det nya bolaget med stort självförtroende, säger Valberg.

Relaterade Artiklar