​Bleisure-resandet ökar när arbete och fritid flyter ihop
Hem NYHETER ​Bleisure-resandet ökar när arbete och fritid flyter ihop

​Bleisure-resandet ökar när arbete och fritid flyter ihop

Publicerat av: Redaktionen

Vi går alltmer mot att sudda ut gränserna mellan arbete och nöje och ”bleisure” är en växande trend som påverkar och förändrar vårt affärsresande.

​Bleisure-resandet ökar när arbete och fritid flyter ihop 2Ny data från SAP Concur Travel and Expense visar på en ökning med 46 procent för resande i Europa när man utökar affärsresan med ledighet. På Topp 5-listan bland resmål hittar vi Tel Aviv, London, Paris, Dubai och Frankfurt.

Bleisure (”business” och ”leisure”) definieras i detta sammanhang som en affärsresa som omfattas av en lördagsövernattning. Sådana resor ökade över hela världen med 20 procent 2017 jämfört med 2016. Trenden skapas inte bara av storföretagen utan är också populärt bland små och medelstora företag.

I Europa har nästan var tredje affärsresenär inkluderat en lördagsövernattning i samband med sin senaste resa (jämfört med nästan varannan i APAC och var femte i USA). Trenden omfattas av alla åldersgrupper, även om så kallade millennials i genomsnitt utgör den största gruppen bland bleisure-resenärerna, 38 procent globalt. Generation X och Baby Boomers kommer tätt efter med vardera 31 procent. Generation Z syns ännu inte i den här statistiken över affärsresandet.

Att kombinera affärs- och nöjesresande är en växande trend i hela världen och det ökar i takt med att medarbetare strävar efter bättre balans i arbetslivet. De vill helt enkelt se mer än bara flygplatsen och söker andra upplevelser som resmålet erbjuder. Trenden är starkt kopplad till utvecklingen av hela plattformsekonomin där aktörer som Airbnb gör det möjligt för resenärer att hitta kostnadseffektivt och flexibelt boende som ger det bästa av två världar.

Företag måste ha bättre reserutiner som omfattar bleisure

– Vår data visar att 70 procent av alla bokningar på Airbnb omfattar en lördagsövernattning. Detta kan jämföras med endast 10 procent bland hotellbokningarna. Företag måste ha rutiner på plats för att bättre hantera den här ökningen av kombinerade affärs- och nöjesresor, säger Magnus Khysing, Nordenchef för SAP Concur, en världsledande leverantör av system för utlägg, reseräkningar och fakturahantering.

Statistiken visar att bleisure-resandet är som intensivast i mars (fyra av fem), följt av februari och maj, där varannan affärsresa var en kombinationsresa. De branscher i Europa som har störst andel bleisure-resande är tillverkning, teknik, och läkemedel och vi ser en stadig årlig ökning.

Möjlighet att ge medarbetarna ökad trivsel och bättre balans i livet

– Att inkludera och erbjuda bleisure-resande i företagets system för resor och utlägg är en bra möjlighet att konkret visa medarbetarna att företaget lägger stor vikt vid sina medarbetares välbefinnande och balans i livet. I gengäld kan det få medarbetarna att känna ökad trivsel med arbetet, ge högre produktivitet och minskad personalomsättning, avslutar Magnus Khysing.

Tips till dig som är affärsresenär och letar efter en bleisure-resa eller till företaget som ska utveckla resepolicyn:

 • Travel Managers:
  • Är ni förberedda? Är bleisure redan en del av er resepolicy och vet medarbetarna om att den finns? Se till att kommunicera kring detta så snart som möjligt eftersom medarbetarna antagligen redan blandar sitt resande utan att känna till villkoren i företagets policy.
  • Vet ni var era medarbetare befinner sig? Tydliga rese- och säkerhetspolicies blir ännu viktigare i samband med kombinationsresor, så bestäm och definiera vilken del av resan som täcks av företagets reseförsäkring.
  • Vem betalar? Vem ska stå för vilken kostnad – och hur? Utläggsrapportering kan vara knepigt om du inte definierar var arbete slutar och fritid börjar och samtidigt skapar tydliga processer för att hålla isär dessa.
  • Vem bokar vad? Bestäm om medarbetarna ska ha möjlighet att boka bleisure-resor i ert företags reseportal.
 • Du som ska resa:
  • Innan du reser: Sätt dig in i företagets resepolicy i god tid innan du ska resa. En del företag har mer strikta regler för kombinationsresor, så ta reda på vad som ingår och inte ingår i villkoren för reseutlägg och försäkring så blir hela processen enklare och säkrare för både dig och reseansvarig på företaget.

Relaterade Artiklar